Historique des colloques

Les colloques franco-roumains en communication:

20. Intersections. Construction des savoirs en information-communication dans l’espace francophone 30 Octobre 2014 – 01 Novembre 2014

19. La Communication des organisations mars 2013

18.Traces, mémoire et communication (30 juin-1 juillet  2011)

17.La Communication entre logiques marchandes et logiques solidaires (10-12 juin 2010)

16. Frontières, communautés, media (11-13 juin 2009)

15.Communication de la culture, culture de la communication (26-29 juin 2008)

14. Les Organisations et la Culture des Media – transformations corporatives (1-2 juin 2007, dans le cadre de la conférence internationale „Les fondements de la communication organisationnelle: tendances actuelles„, Faculté de lettres)

13. Y-a-t-il une science du journalisme sans frontières? (7-8 juillet 2006)

12. Le monde après Google (2 – 4 juillet 2005).

10. Supports, dispositifs et discours médiatiques au moment de l’internationalisation (28 juin – 2 juillet 2003)

9. Communication, croyances, civilisation. Le discours médiatique sur les événements du  11 septembre (1-2 juillet 2002).

8. Les medias, les nouvelles technologies et la redéfinition des territoires de la communication, (juillet 2001)

7. Les scenarios médiatiques et la construction de l’espace public (juillet 2000 )

6. Les journalistes acteurs de la crise de la communication (1999)

5. Télévision, culture et nouvelles technologies de la communication  (1998)

4. Les enjeux de la communication politique (1997)

3. Postmodernité, médiatisation et nouvelles technologies de la communication (1996)

2. Société et médiatisation (1995)

1. Les medias et l’émergence de l’espace public (1994)

Colocviile româno-franceze în ştiinţele comunicării sunt organizate de către Centrul de Studii Media şi Noi Tehnologii de Comunicare începând cu anul 1994.

Colocviile franco-române în domeniul comunicării au deja o tradiţie recunoscută pe plan naţional şi internaţional. Până în prezent s-au desfăşurat 19 ediţii la care au participat renumiţi cercetători din ştiinţele comunicării. Rezultatele Colocviilor au fost publicate în România si în Franţa (articole apărute în reviste şi volume colective din România şi din Franţa).

Colocviile franco-române în domeniul comunicării

17. Comunicarea – Între logici comerciale şi logice solidare (10-12 iunie 2010, a XVII-a ediţie a Colocviului bilateral franco-român).

16. Frontiere, comunităţi, media (11-13 iunie 2009, a XVI-a ediţie a Colocviului bilateral franco-român). Prezentarea şi call for papers (ro). Prezentarea şi call for papers (fr).

15. Comunicarea culturii, cultura comunicării (26-29 iunie 2008, a XV-a ediţie a Colocviului bilateral franco-român)

14. Les Organisations et la Culture des Media – transformations corporatives (1-2 juin 2007, a XIV-a ediţie a Colocviului franco-român, în cadrul Conferinţei internaţionale Les fondements de la communication organisationnelle: tendances actuelles„, Facultatea de Litere)

13. Există o ştiinţa a jurnalismului fără frontiere? (7-8 iulie 2006: a XIII-a ediţie a Colocviului franco-român).

12. Lumea după Google (2 – 4 iulie 2005: a XII-a ediţie a Colocviului franco-român).

10. Suporturi, dispozitive şi discursuri mediatice în momentul internaţionalizării (28 iunie – 2 iulie 2003: a X-a ediţie a Colocviului franco-român).

9. Comunicare, credinţe şi civilizaţii. Discursul mediatic privind evenimentele din 11 septembrie (iulie 2002: a IX-a ediţie a Colocviului franco-român). Temele abordate: analiza comparată a discursurilor politice şi mediatice asupra atentatelor teroriste din 11 septembrie; impactul reprezentărilor publicului şi a imaginarelor colective asupra discursului media şi a receptării acestuia; socio-economia media şi a noilor tehnologii în comunicarea transculturală.

8. Media, noile tehnologii şi redefinirea teritoriilor comunicării (iulie 2001: a VIII-a ediţie a Colocviului franco-român în domeniul comunicării) . Teme abordate: noi abordări ale efectelor şi ale receptării media; comunităţile virtuale şi reconstrucţi aspaţiului public; noi identităţi, funcţii şi roluri ale comunicatorilor.

7. Scenarizări mediatice şi construcţia spaţiului public (iulie 2000 : a VII-a ediţie a Colocviului franco-român în domeniul comunicării) . Teme abordate: scenarizări mediatice ale dezbaterii – reconfigurea dezbaterilor televizate şi emergenţa noilor forme ale spaţiilor deliberative ritualizate; poziţia paradoxală a jurnaliştilor – între expertiză şi vulgarizare.

6. Jurnaliştii: actori ai crizei comunicării (1999, a VI-a ediţie a Colocviului franco-român) . Teme abordate: relaţia cu sursele şi producţi a de informaţie, organizaţiile mediatice, construcţia identitară şi autonomia profesională a jurnaliştilor; scenarizarea comunicării mediatice şi noile forme de interacţiune cu publicul.

5. Televiziune, cultura şi noile tehnologii de comunicare (1998, a V-a ediţie a Colocviului franco-român). Teme abordate: audimat, grile de programare şi mutaţia genurilor televizuale; discursul neo-televiziunii; media, cultură şi ideologie; ritualuri de masă în era televiziunii; televiziunea în faţa noilor tehnologii de comunicare.

4. Mizele comunicării politice (1997: a IV-a ediţie a Colocviului franco-român). Teme abordate: comunicarea electorală, discursul politic şi mediatizarea; media, politicul şi opinia publică; sondajele şi construirea electoratului; identitatea locală şi  şi noile mize ale comunicării locale.

3. Postmodernitate, mediatizare şi noile tehnologii de comunicare (1996, a III-a ediţie a Colocviului franco-român). Teme abordate: televiziunea şi comunicarea politică; simbolica politică şi noile forme ale discursului televizual; analiza discursului mediatic asupra cotidianului; cybercultura şi noile figuri ale raporturilor dintre real şi virtual.

2. Societate şi mediatizare (1995, a II-a ediţie a Colocviului franco-român). Teme abordate: mizele mediatizării spaţiului public;televiziunea, simbolismul politic şi noile imaginare colective; discursuri mediatice şi discursuri ale actorilor politici.

1. Mass media şi emergenţa spaţiului public (1994, prima ediţie a Colocviului franco-român).